LichtenbergHet Lichtenberg® Instituut voor functionele stemtraining werd in 1982 opgericht door zangeres en docente Gisela Rohmert met haar echtgenoot professor Walter Rohmert. Hun doel was recente resultaten van wetenschappelijk onderzoek te incorporeren in de ontwikkeling van het zingen en het bespelen van instrumenten. De aanleiding hiervoor was een onderzoeksproject in 1980 aan het Instituut voor Ergonomie aan de Technische Universiteit van Darmstad. Een breed scala aan fysiologische en akoestische meettechnieken maakte het mogelijk om een beter inzicht te krijgen in de processen die optreden tijdens het musiceren.

Er werd onderzoek gedaan naar tal van lichamelijke technieken met betrekking tot hun effect op de klank van de stem. De kwaliteiten die toegeschreven werden aan de gezonde vocale functie van het strottenhoofd waren: vrijheid, gemak, een groot stembereik en een rijkheid aan boventonen, ongeacht de leeftijd van de zanger.

Een aanzienlijk uitgebreider begrip van de zintuiglijke relatie van ons zenuwstelsel met het geluid van de stem leidde tot een nieuwe benadering van de leer van het zingen en spelen. Dit leidde op zijn beurt tot een nieuwe aanpak in vocale en instrumentale didactiek. De gebruikelijke motorische stembenadering werd vervangen door een sensorische benadering.

De Lichtenberger methode wil de kwaliteit van de zangstem verhogen door bewustwording en stimulatie van de zintuigen, in plaats van door vooraf bepaalde verwachtingen. Zo kan het strottenhoofd op een natuurlijke en efficiënte manier worden aangestuurd.